info@akamax.ir | ۰۹۱۳۰۵۰۸۰۵۳

روش های مصرف کودها در درختان پسته

4 دی, 1399 0نظر

روش های مصرف کودها در درختان پسته به شرح ذیر می باشد:

کودآبیاری

استفاده از این روش باعث رسیدن بهتر کودها به ریشه ها و جذب سریعتر عناصر توسط ریشه ها می‌شود.

روش محلولپاشی برگی

این روش برای مصرف عناصر خاص در زمان خاص است.

روش چالکود یا پخش خاکی

این روش به آبیاری نیاز ندارد. این روش برای تقویت خاک است. در پخش خاکی به بارندگی برای برای رفتن داخل خاک نیاز دارد.

تعیین مقدار کودها در پسته

5a 17 آکامکس|کودآکامکس مینرال

برای تعیین مقدار کودهای نیتروژن، پتاسیم و فسفر باید به مقدار محصول و الگوی جذب عناصر دقت شود. از بررسی های چشمی، قدرت رشد و میزان باردهی برای تعیین نیاز کودی می‌توان کمک گرفت. برخی عناصر مانند روی و بر را به روش محلولپاشی به کار ببرید. از آنالیزهای خاکی معمول برای تشخیص مقدار عناصر موجود در خاک، اسیدیته، سدیم و شوری خاک استفاده کنید. همچنین تجزیه برگی هم در ماههای تابستان برای تعیین مقدار عناصر موجود در درختان استفاده کنید.

کوددهی درختان پسته جوان

تغذیه درختان جوان پسته و نهال ها به سه روش پیش از کاشت، تغذیه با نیتروژن و محلولپاشی برگی انجام می‌شود. تغذیه پیش از کشت با استفاده از کودهای فسفره، مواد آلی ارگانیک و آهک و گچ انجام می‌شود. کوددهی نیتروژن درختان پسته جوان به صورت منظم در چند نوبت و به مقدار بسیار کم انجام می‌شود.  این تغذیه باعث استقرار قوی درختان می‌شود. تغذیه برگی درختان با استفاده از عناصر روی و مس.

زمان کوددهی درختان پسته

بعضی کود ها را بایددر فصل زمستان استفاده کردو زمان کوددهی بعضی از کودها هنگام بهار می باشد.

کودهایی که در زمستان باید به درختان پسته داده شود ،کودهای حیوانی می باشند .

منظور از کود حیوانی مجموعه ای از مواد بستری، ادرار و مدفوع گاو ، گوسفند ، مرغ یا هر حیوان دیگری است که از محل نگهداری آنها بدست می آید.

دلیل اینکه کودهای حیوانی را باید در فصل زمستان به درختان پسته بدهیم این است که:

  • اول اینکه باید در طول یا ردیف درختان پسته ،یک کانال سرتاسری حفرشود.بعد از آن این کانل  یا همان چالکود باید در انتهای سایه اندازبه عمق 40تا50سانتی متر حفر شود.در این زمان باید متناسب با نیاز درخت در چالکودها،کود ریخته شود.
  • دوم اینکه در هنگام بهار به دلیل فعالیت درخت  ریشه نمی توانیم از چالکود استفاده کرذ.
  • سوم این است که کودهای حیوانی در فصل گرما باعث تشنگی درختان پسته ،پژمردگی و خشکیدگی درختان می شود .

کودمعدنی یا مینرال آکامکس یک ترکیب معدنی بی نظیر و طبیعی است که دارای عناصر پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز انواع گیاهان، 100درصد دوست دار محیط زیست، مناسب برای تمام گیاهان و برای تمام فصول، که زمان مصرف برای هر کدام از گیاهان باغی و زراعی متفاوت می باشد.

بیشتر بخوانید:

بهترین زمان کوددهی به درختان

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.