info@akamax.ir | ۰۹۱۳۰۵۰۸۰۵۳

کود حیوانی و اکامکس و تأثیر ترکیب کود حیوانی و اکامکس بر روی درختان مرکبات

کود حیوانی و اکامکس

مرکبات و شرایط لازم برای رشد آن‌ها:

کود حیوانی و اکامکس یکی از مهم‌ترین میوه‌های نیمه‌گرمسیری هستند که در بسیاری از استان‌های ایران کشت می‌شوند.

خاک مخصوص درختان مرکبات

سیستم ریشه مرکبات بسیار کم‌عمق است. این گیاهان، تا زمانی که در خاک زهکشی مناسبی صورت گیرد،
در انواع مختلفی از خاک‌‌ها رشد می‌کنند. همچنین مرکبات تحمل شوری را ندارند.
شرایط ایده‌آل pH برای رشد درختان مرکبات، محیط نسبتاً اسیدی (6) تا قلیایی (8) است.

کوددهی مرکبات

استفاده از کودها اثر فوق‌العاده‌ای برروی رشد مرکبات در تمام مراحل دارد.
مرکبات نیز همانند سایر گیاهان به دو دسته از عناصر شامل ماکرو و میکرو نیاز دارند.
وقتی کوددهی درختان مرکبات انجام می‌شود، هم باید مواد مغذی خاصی را که مورد نیاز گیاه است تأمین نمود و هم شرایط خاک را بررسی کرد.

کود حیوانی و اکامکس
 

استفاده از کود آکامکس در مرکبات:

کود آکامکس با داشتن پلی متال متمایز از دیگر کودهای موجود عامل موثری در تغذیه، رشد و باروری مرکبات است. از آنجا که در مراحل مختلف رشد، مقادیر متفاوتی از مواد مغذی مورد نیاز است،
دسترسی به مواد مغذی مورد نیاز در زمان صحیح آن، تضمین‌کننده تولید محصول بالا و کیفیت مطلوب است. حال کود آکامکس با خصوصیت دیررهش بودن و آزاد کردن
تدریجی عناصر در طول فصل رشد می‌تواند تأثیر به‌سزایی در افزایش کیفیت میوه مرکبات داشته باشد.

تأثیر کود حیوانی روی مرکبات:

کود دامی  پوسیده کود با ارزشی است که ضمن اصلاح خواص
فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک عناصر غذایی را نیز در اختیار ریشه گیاهان قرار می دهد.
اما مصرف کودهای دامی نپوسیده، علاوه بر افزایش شوری خاک به دلیل بالا بودن EC آن، بیماریها و آفات را نیز در مزرعه افزایش می‌دهد.

کود حیوانی و اکامکس

در توضیح این مطلب باید گفت کود دامی تازه  به مقدار کافی نمک دارد
یعنی ایی سی زیاد دارد که استفاده  مستمر از این نوع کود دامی موجب
تجمع  نمک در خاک محیط ریشه درختان و گیاهان زراعی می گردد
که در شرایط زیاد شدن نمک ، ریشه درخت قدرت جذب اب و عناصر غذایی خود را از دست می دهد
و به تدریج برگ درختان زرد و خشک می شوند.
از طرفی کود دامی تازه در حین پوسیدن در خاک گاز سمی آمونیاک  تولید می کند که این کود در  ریشه و بذر گیاهان موجب سوختگی می گردد. بنابراین باید سعی شود کود دامی را بدون پوساندن و‌ مصرف نکرد.

کاربرد کود آکامکس به همراه کود حیوانی:

کود آکامکس با تأمین گوگرد مورد نیاز گیاه و فعال کردن میکروارگانیسم‌های خاک
باعث تسریع در پوساندن مواد آلی خاک می‌شود.
از سوی دیگر کود آکامکس با کاهش پ هاش خاک و شوری، توانایی گیاه برای جذب سایر عناصر را افزایش می‌دهد.

پیشنهادی ویژه : ترکیب کود حیوانی و آکامکس

حداقل میزان مصرف به ازای هر ده تن کود حیوانی، 200 تا 300 کیلو کود آکامکس به صورت مخلوط دپو و استفاده شیارکود در هکتار باغ توصیه می‌شود.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.