info@akamax.ir | ۰۹۱۳۰۵۰۸۰۵۳

روش های شیمیایی مبارزه با علف هرز 

16 دی, 1399 0نظر

مبارزه با علف هرز با علف کش ها

در شرایط کنونی به نظر می رسد که مبارزه با علف هرز به روش شیمیایی، ساده ترین و سریع ترین روش باشد. با در اختیار داشتن انواع علف کش های انتخابی برای مبارزه با گیاهان پهن برگ و باریک برگ در کشت های مختلف، می توان با آن ها مقابله نمود. به دلیل شیمیایی بودن این سموم و آثاری که می توانند بر سلامت مصرف کنندگان و همچنین محیط زیست باقی بگذارند، رعایت اصول اولیه حفاظتی و بهداشتی، الزامی است. این سموم همانگونه که می توانند موجبات مرگ گیاه را فراهم آورند، قادرند به جانوران و از جمله انسان آسیب برسانند.

دایره و تنوع تاثیرگذاری سموم علف کش بسیار گسترده است به گونه ای که یک علف کش می تواند مخصوص یک گیاه بوده و بر گیاهان دیگر اثری نداشته باشد.

بنابراین بر اساس چگونگی تاثیر گذاری علف کش، آن ها را به دسته های مختلف تقسیم می کنند :

1- علف کش های عمومی

آن دسته از سموم هستند که بر انواع زیادی از علف های هرز و گیاهان تاثیر گذاشته و آن ها را از بین می برند، بنابراین برای اراضی بدون محصول (کناره جاده، فرود گاه و خط راه آهن) مورد استفاده قرار می گیرند.

2- علف کش های انتخابی 

آن دسته از سمومی هستند که گروهی از گیاهان را از بین برده اما با همان مقدار بر روی عده ای دیگر بی تاثیرند. این سموم دارای مکانیسم خاصی در اثرگذاری بر علف های هرز می باشند. چنانکه سموم ضد گیاهان باریک برگ در مزارع پهن برگ و یا علف کش های پهن برگ کش در مزارع باریک برگ استفاده می شود. مانند توفوردی که روی غلات اثر نمی کند ولی پهن برگ ها را می کشد. لازم به تذکر است که خاصیت انتخابی بودن محدود است و هر علف کش انتخابی در صورتیکه با نسبت بالاتری مصرف شود دیگر انتخابی عمل نکرده و عمومی خواهد شد، بنابراین سمومی که علیه گیاهان پهن برگ و باریک برگ برای یک محصول خاص به کار برده می شوند باید با اطلاع و آگاهی کامل به کار گرفته شوند.

طبقه بندی علف کش ها از نظر کاربرد و تاثیر 

علف کشعلف کش ها  از جنبه مصرف می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد، یکی مصرف روی برگ یا برگ مصرف و دیگری مصرف در خاک یا خاک مصرف.

علف کش های برگ مصرف

علف کش های برگ مصرف که به دو نحوه ی تماسی غیر سیستمی و تماسی سیستمیک عمل می کنند.

الف- تماسی غیر سیستمیک 

فقط در محل تماس با برگ و قسمت های سبز گیاه موثر واقع شده و حالت سوختگی ایجاد ننموده و از یک قسمت به قسمت دیگر گیاه منتقل نشده یا اگر بشود قابل چشم پوشی است. در نتیجه قسمت هایی از گیاه که با سم تماس نگرفته باشد سالم می مانند و لذا در هنگام استفاده از این نوع سم ها باید دقت شود که تمام قسمت های سبز علف هرز با سم آغشته شود. اینگونه سم ها برای کنترل علف های هرز یکساله مناسب است و قادر به از بین بردن علف های هرز دایمی نیستند و به طور موقت قسمت های سبز گیاه را از بین برده و پس از چندی دوباره سبز خواهند کرد، مگر اینکه چندین بار سمپاشی را تکرار نمایند. از نوع عمومی سموم برگ مصرف می توان به پاراکوات، گلوفوزنیت آمونیوم و از نوع انتخابی آن پروپانیل و بنتازون اشاره کرد.

ب- تماسی سیستمیک 

علف کش هایی هستند که پس از پاشیده شدن روی گیاه از طریق برگ ها و ساقه ها جذب شده و غالبا از طریق آوندها به سایر اندام های گیاه رسیده و موثر واقع می شوند. آنها سیستمیک قادرند علف های هرز دایمی را نیز از بین ببرند زیرا به داخل ریزوم ها و غده ها نفوذ کرده و موجب مرگ آن ها می گردند. به عنوان نمونه میتوان گلایفوسیت را بعنوان سم عمومی سیستمیک و سم توفوردی را بعنوان سم انتخابی سیستمیک نام برد.

علف کش های خاک مصرف

این نوع علف کش ها را همانطور که از نامشان پیداست زمانی مصرف می کنند که علف هرز سبز نکرده باشد. ممکن است آن را روی خاک پاشیده و سپس با وسایلی آن را با خاک مخلوط کنند. مانند سم EPTC ، تری فلورالین، اتال فلورالین و پندیمتالین. این ها غالبا بذور در حال جوانه زدن را از بین می برند. بسیاری از سموم خاک مصرف نیاز به مخلوط شدن با خاک ندارند و در سطح خاک باقی مانده و تنها مقداری بارندگی و یا آبیاری بارانی و حتی رطوبت خاک برای تاثیر آن ها کافی است. مانند بسیاری از سموم گروه اوره، تری آزین ها، کلر استانیلیدها که نمونه ها آن دیورون و آلاکلر است.

لازم به ذکر است که بسیاری از سموم خاک مصرف مثل آترازین و یا دیورون از طریق برگ نیز موثر بوده و همچنین سم هایی مانند توفوردی که بیشتر از طریق برگ موثرند ممکن است در خاک نیز تاثیر داشته باشند.

چگونگی اثر گذاری علف کش ها 

اصولا علف کش ها در زمره مواد هورمونی قرار می گیرند، به همین دلیل روش اثر گذاری آن ها اکثرا به صورت اختلال در روند رشد اندام های علف هرز تعیین می شود. بر هم زدن فیزیولوژی گیاه از قبیل؛ شتاب دادن به رشد سلول های مریستمی، از بین بردن کلروفیل برگ ها و توقف روند فتوسنتز در گیاه، متوقف نمودن رشد ریشه ها و کند کردن جذب آب و مواد غذایی و در واقع گرسنه نگهداشتن گیاه، همه از اقداماتی هستند که آنها می تواند انجام دهد.

بر اساس زمان اثر گذاری علف کش ها، به 3 گروه تقسیم می شود

1- مصرف علف کش پیش از کاشت

که برای به تعویق انداختن زمان جوانه زدن بذور علف هرز تا رشد کافی گیاه اصلی به خاک زده می شوند. این سموم موجب خواب مصنوعی و تاخیر (Dormancy ) در جوانه زدن بذور می شوند. در این حالت سم را قبل از بذر پاشی یا نشاء کاری مصرف می نمایند. بیشتر از علف کش های خاک مصرف در این مرحله استفاده می شود. این علف کش ها را پیش از بذر پاشی توسط وسایل مختلف مثل دیسک با خاک مخلوط کرده و بلافاصله اقدام به کاشت می کنند. مثل علف کش EPTC در ذرت، تری فلورالین در پنبه و سویا. این علف کش ها نباید روی جوانه زدن محصول اثر سوء داشته باشند. پاره ای از علف کش ها که پیش از کاشت مصرف می شوند نیاز چندانی به اختلاط با خاک ندارند و وجود رطوبت برای تاثیر آن ها کافی است، مانند متری بوزین و آلاکلر.

2- مصرف علف کش پیش از رویش

 پس از کاشت گیاه اصلی و قبل از ظهور گیاهان به خاک زده می شود و مانع از جوانه زدن بذور علف هرز می گردد. این سموم، اشکالی در روند رشد بذور گیاه اصلی به وجود نمی آورند. از علف کش های پیش رویشی می توان آلاکلر در ذرت، متری بوزین در سیب زمینی و کلریدازون در چغندر قند را نام برد.

3- مصرف علف کش پس از ظهور گیاه

 که باز هم در زمره سموم انتخابی بوده و بر اساس همان تعاریفی که در سطوح قبل ارایه شد برای مبارزه با علف هرز استفاده می شود. علف کش را به چند صورت می توان پس از رویش محصول و علف هرز به کار برد. یکی اینکه سم برای محصول اصلی بی ضرر باشد و یا به اصطلاح انتخابی عمل کند. مانند سم هورمونی 2,4-D و MCPA که در گندم مصرف می شوند. دوم اینکه سم را طوری پاشید که به محصول اصلی پاشیده نشود، مثل بکارگیری حفاظ روی نازل که از پاشیده شدن ذرات سم باطراف جلوگیری می کند و بدینوسیله بین ردیف ها را سم پاشی می کنند. سوم آنکه سم را زمانی یا جایی مصرف می کنند که گیاه اصلی از آن مصون باشد مثل مصرف علف کش پاراکوات در باغات که درختان به دلیل چوبی بودن آن را جذب نمی کنند ولی علف های زیر درخت از بین می روند.

 

کودمعدنی یا مینرال آکامکس یک ترکیب معدنی بی نظیر و طبیعی است که دارای عناصر پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز انواع گیاهان، 100درصد دوست دار محیط زیست، مناسب برای تمام گیاهان و برای تمام فصول، که زمان مصرف برای هر کدام از گیاهان باغی و زراعی متفاوت می باشد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.