info@akamax.ir | ۰۹۱۳۰۵۰۸۰۵۳

محصول خرما با کیفیت و مطلوب میخای اینجاست؟؟!!!

15 تیر, 1399 0نظر

 محصول خرما با کیفیت و مطلوب میخای اینجاست؟؟!!!

نقش کود در باروری محصولات

کود به هر گونه مواد آلی، معدنی و بیولوزیک گفته می شود که مواد مغذی را برای رشد محصولات در اختیار گیاه قرار می دهد. استفاده از کود برای رفع کمبود مواد غذایی گیاه بسیار مفید است

گیاه خرما

گیاهی است که نسبت به شرایط آب و هوایی مقاوم می باشد محصول خرما با توجه به نیاز آبی کم ، و ارزش تجاری و تغذیه ای، حائز اهمییت می باشد

خرمای مضافتی آکامکس|کودآکامکس مینرالخرما مضافتی 1 آکامکس|کودآکامکس مینرال

خرما از نوع مضافتی

 

 کشت خرما در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری

رشد خرما در مناطقی که دارای زمستان معتدل و تابستان گرم و خشک و طولانی می باشد امکان پذیر می باشد. با توجه به اینکه تولید دو سوم خرمای کشور مربوط به پنج استان کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان می باشد تولید این میزان ایران را در رتبه چهارم جهان قرار داده است.

سطح زیر کشت محصول خرما در ایران

با توجه به اینکه تنوع محصول خرما در جهان بین 3000 تا 4000 رقم می باشد در ایران این تنوع در حدود 400 رقم می باشد. و از این نظر ایران از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در دنیا محسوب می شود با توجه به اینکه میزان 90 درصد تولید خرمای کشور بیشتر از نیاز مصرف کننده می باشد این موضوع اهمییت صادرات خرما را نشان می دهد. عمده تفاوت خرما در میزان قند و رطوبت موجود در آن ها می باشد که این میزان تفاوت قند متفاوت بوده و در حد چند درصد می باشد.

کاربرد کود آکامکس برای محصول خرما

محصول خرما در زمین های خشک مناسب ترین درخت میوه می باشد. شوری خاک مشکل اصلی مناطق خرماخیز است. خرما در انواع خاک ها می تواند رشد کند با توجه به اینکه میزان شوری خاک از عوامل مهم در رشد خرما می باشد رشد گیاه با افزایش شوری خاک تغییر می کند لذا کود آکامکس با کاهش شوری و پی اچ خاک جذب عناصر را برای گیاه افزایش می دهد در نتیجه باعث باروری محصول می گردد. با توجه به اینکه میزان کربن آلی در خاک پای درختان باید بیشتر از یک درصد باشد کود آکامکس با در برداشتن کربن آلی نیاز کربن آلی درخت خرما را تامین می کند.

همچنین کود آکامکس با دارا بودن پودر ماهی باعث تأمین پتاس، اسید آمینه و افزایش عملکرد، بهبود طعم، رنگ و مزه خرما می‌گردد.

 

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.