info@akamax.ir | ۰۹۱۳۰۵۰۸۰۵۳

زمان و نحوه نمونه گیری برگ درختان پسته

کود معدنی آکامکس

زمان و نحوه نمونه گیری برگ درختان پسته آزمایش برگ با هدف تشخیص سطح عناصر غذایی در برگ درختان پسته و مقایسه آن با سطوح استاندارد و در نهایت ارائه برنامه تغذیه هدفمند انجام می‌شود.

 زمان و نحوه نمونه گیری برگ درختان پسته

در دو نوبت آزمایش برگ را می‌توان انجام داد:

  • خرداد ماه تا نیمه تیر برای ارائه برنامه تغذیه ای سال جاری

آزمون برگ در خرداد وتیر بیشتر برای پیش بینی سطح عناصر غذایی در باغ و جبران کمبودهای غذایی باغ قبل از ظهور علائم و شروع مغزبندی میوه انجام می‌شود.

  • از نیمه تیر تا اواخر مردادماه برای ارائه برنامه تغذیه‌ای سال پیش رو

آزمون برگ در تیر و مرداد بیشتر برای مدیریت تغذیه باغ در سال بعد مناسب است.

2 آکامکس|کودآکامکس مینرال

برای انجام و نمونه گیری توجه به موارد زیر ضروری است:

از هر قطعه باغ که دارای خصوصیات خاکشناسی یکسان باشد، یک نمونه مرکب از 10 الی 20 درخت و از هر درخت 4 الی 5 برگ نمونه گیری شود.

نمونه برداری از میانه ارتفاع تاج و شاخه یکساله غیر بارده انجام شود.

از روی شاخه های دارای میوه نمونه اخذ نشود.

نمونه برگ از وسط های شاخه برداشته شود (برگ سوم وچهارم).

نمونه های نوک شاخه های در معرض مستقیم تابش خورشید مناسب نمی باشند.

در صورت محلول پاشی در باغ، حداقل ده روز نمونه گیری انجام نشود.

نمونه ها حداکثر 24 ساعت پس از نمونه برداری به آزمایشگاه ارسال گردد.

بهتر است بر روی پاکت های نمونه مشخصات نمونه شامل تاریخ، محل نمونه‌برداری و نام باغدار درج گردد.

 زمان و نحوه نمونه گیری برگ درختان پسته

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.