info@akamax.ir | ۰۹۱۳۰۵۰۸۰۵۳

دسته بندی کودهای شیمایی بر اساس کیفیت

کودهای شیمیایی به سه دسته با کیفیت، بی کیفیت و کودهای تقلبی تقسیم می شوند. کودهای شیمیایی به سه دسته با کیفیت، بی کیفیت و کودهای تقلبی تقسیم می شوند.

کودهای بی کیفیت کودهایی هستند که اثرگذاری مناسب در انواع محصولات کشاورزی نداشته، درحالی که استانداردهای لازم برای عرضه در بازار و دریافت شماره ثبت مواد کودی می باشند کودهای با کیفیت کودهایی هستند که ضمن تطابق لیبل و محتوی، دارای اثر گذاری مناسب می باشند.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.