info@akamax.ir | ۰۹۱۳۰۵۰۸۰۵۳

درخت انبه از کشت تا میوه

درخت انبه
16 دی, 1399 0نظر

درخت انبه

درخت انبه نیازمند مکانی نورگیر و یا زهکشی عالی و زمین عمیق است . در نخستین روز های کشت گیاه ، نیازمند به قیم است و در منطقه های گرم و خشک در سال های نخستین نیازمند به سایبان است . زهکشی بایستی از هوای خوب برخوردار باشد . موقع کشت رکود نهال می باشد و اغلب در هول و حوش هجده ماهگی در مکان اصلی مورد کشت قرار می گیرند . کشت در نخستین هفته های سال بعد از کم شدن هوای سرد که ضمنا گیاه توان این را داشته باشد قبل از رفتن به فصل دوم سال به قدر کافی ریشه در خاک تنیده باشد و در خاک مستقر گردد .

تزریق مواد آلی به زمین کشاورزی انبه ، کاهش برگ ها به منظور کم کردن تبخیر ، جلو گیری از کم شدن مرطوب بودن زمین با پوششش در هول و حوش نهال با مالچ ( به منظور مثال با پوششی از جنس پلاستیک سیاه به منظور آب یاری ) راه کار های عالی هستند . در مناطق بسیار گرم مالچ طبیعی جواب گو تر است . حفظ گیاه در مقابل باد با کمک باد شکن و مصرف قیم میتواند به منظور گیاه اثرات خوبی بر جا بگذارد .

نحوه کشت درخت انبه

فاصله های کشت درخت انبه مرتبط به تعداد وشرایط میدانی فرق می کند . هم اکنون فاصله ردیف ها نه متر و فاصله روی هر ردیف چهار متر و پنجاه سانتی متر در نظر گرفته شده است که بعد از رشد بیشتر ، گیاهان روی ردیف 1 در میان برداشته می شود . کشت پرچینی گیاه با فاصله ردیف شش الی هشت متر و فاصله روی ردیف دو و نیم الی سه و نیم متر مورد استفاده قرار می گیرد . در کشور هند فاصله ها در زمین های پرتوان تا دوازده تا چهارده متر و در زمین های عادی تر و کم توان تر در فاصله پایین تر و در حدود ده متر مورد کشت قرار می گیرد .

زمین درخت انبه

درخت انبه در هر مدل زمینی با زهکشی عالی ریشه می دواند و بزرگ می شود . از زمین های سنگین و بسیار مرطوب بایستی دوری کرد .  PH بایستی چیزی بین پنج و نیم الی هفت و نیم باشد . به منظور رشد عالی نیازمند به زمین دارای عمق به منظور رشد راحت تر ریشه هستیم . به منظور استاندارد مصرف از نمونه های برگی دقیقا قبل از گل دهی گیاه میوه انبه از فلاش آخر رشدی که تکامل رشد خود را طی کرده است استفاده می گردد .

آبیاری درخت انبه

درخت انبه

در فصل های نخست کاشتن یک نهال تازه میوه انبه بهتر می شود اگر که هر 1 یا 2 هفته 1 بار به این نهال آب داده شود تا ریشه دوانی آن در عمق خاک قدرت یابد، درخت انبه به آب یاری کمتری نسبت به نهال آن نیاز دارد. به صورت کلی چرخه نمو این نهال بر اصل مرطوب بودن یا خشک بودن در زمین است به این صورت که در ماه های مرطوب و یا ماه هایی که بارش باران به مقدار کافی است این نهال نمو کرده و گل و میوه داده و در ماه هایی که که بارش باران به مقدار کافی نیست و رطوبت زمین هم کم است موقع استراحت این نهال است .

چندین روز قبل از هنگام گل دهی اگر گیاهان میوه انبه مقداری خشک شوند باعث افزون شدن گل دهی و شکل گیری انبه ها می شود گرچه این بدان معنی خشکی تمام زمین زیر این گیاهان نیست چون که در این وضعیت نه اینکه انبه ای تشکیل نمی شود بلکه حتی امکان از نابود شدن و ضعف خود گیاه هم است . بنابراین از میوه دهی و شکفتن گل های این گیاهان نباید آن ها را به ظور مداوم مورد آب یاری قرار داد .

مقدار آبیاری درخت انبه هزار و صد الی هزار و هفتصد میلی لیتر در سال گزارش شده است . حداقل آبیاری به منظور کاشت و برداشت عمده است ، ششصد و سی و پنج میلی لیتر در سال است ولی به دلیل تحمل زیاد گیاه ، حتی در سیصد میلی لیتر هم گیاه نمی میرد . آبیاری در ماه های گرم و در نواحی خشک بایستی صورت پذیرد . مرتبط با موقعیت زمین و ناحیه آب یاری در فاصله های 1 الی 2 هفته تا وقتی که انبه مورد برداشت قرار گیرد ،  انجام می پذیرد .

زمان حیاتی به منظور آبیاری موقع رشددرخت انبه است و کاهش آب می تواند باعث کم شدن تولید بشود . نظام آبیاری بارانی هم مورد خوبی می تواند باشد . بعد از برداشت محصول مقدار آبیاری کم می شود و فقط از پژمردگی و مرگ گیاه جلوگیری می کنیم . آبیاری بعد از یک الی دو ماه بیشتر می شود تا گل دهی و رشد تازه گیاه به اوج خود برسد .

کودمعدنی یا مینرال آکامکس یک ترکیب معدنی بی نظیر و طبیعی است که دارای عناصر پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز انواع گیاهان، 100درصد دوست دار محیط زیست، مناسب برای تمام گیاهان و برای تمام فصول، که زمان مصرف برای هر کدام از گیاهان باغی و زراعی متفاوت می باشد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.