info@akamax.ir | ۰۹۱۳۰۵۰۸۰۵۳

گیاهان مقاوم به گرما و مناسب برای اقلیم گرم و خشک

اقلیم گرم و خشک

اقلیم گرم و خشک

ارتفاع کم و نزدیکی به کویر، شرایط اقلیمی نسبتا گرمی را بوجود می آورد. در اقلیم گرم و خشک رطوبت هوا به طورکلی پایین و مـیزان بارندگی محدود اسـت.

گیاه کاری در اقلیم گرم و خشک به وجود آب محدود شده است. در هر صورت گیاه کاری در فضاهای محصور مفیدتر است تا در فضای باز.

از جمله گیاهانی که در اقلیم گرم و خشک می توان از آنها استفاده کرد:

 • درختان همیشه سبز مانند سرو و کاج
 • بوته ها مانند  انجیر، گیاهان خزنده و بالارونده
 • و چند نمونه از علفها

بهترین محـل برای كاشت درختان و درختچه ها بسترها یا آیلندهایی جدا از چمن است، مگر آن كه چمن نیز، از نوع كم آب باشد یا درآن، از گیاهان پوششی مقاوم به خشكی استفاده شده باشد. باید قبل از كاشت، به نوع خاك، زهكشی و موقعیت محل كاشت، توجه كامل شـود. هـریك از این عوامل، اثرات بلند مدتی در روند مقاومت گیاهان نسبت به خشكسالی خواهند داشت.

اقلیم گرم و خشک

 گیاهان یکساله و چند ساله مناسب اقلیم گرم و خشک

۱ – پنتاس  (Pentas)

۲ – شاه پسند  (Lantana)

 3 – پلومباگو  (Plumbago)

۴ – ماه گل عطری  (Moonflower)

۵ – ختمی  (Hibiscus)

۶ – ناز یا خرفه ( ( (Portulaca (Moss Rose)

۷ – رعنا زیبا ( (Gaillardia (Blanket Flower)

8  – تونبرگیا ( (Thunbergia Erecta (King’s Mantle)

– ماندیویلا  (Mandevilla)

10 – شیشه شور  (Bottlebrush)

11 – گل جعفری  (Marigold)

12 – گل میمون  (Angelonia)

13 – شمعدانی  ( Geranium )

14 – اختر  (Canna)

15 – کوفیا (سیگار)  (Cuphea)

16 – آدنیوم ( ((Adenium (Desert Rose)

17 – ایکسورا (یاس وحشی (( Ixora )

18 – تاج خروس ( (Celosia (Cockscomb)

19 – اطلسی (Petunia)

درختان مناسب اقلیم گرم و خشک

اکالیپتوس آبی

جنبه زیبائی این درخت برگ و حالت رشد آن است و می توان آن را به جهت بادشکن، پوشاننده وکنترل فرسایش خاک، درفضای سبز کاشت نمود.

اکالیپتوس کویری

جنبه های زیبائی این درخت علاوه بربرگ ها حالت رشد آن است و می توان آن را به عنوان سایبان، بادشکن پوشش و درخیابان کاشت نمود.

اکالیپتوس لیموئی

این درخت به دلیل جنبه های زیبائی برگ، حالت رشد و پوسته تنه آن و همچنین برای ایجاد بادشکن، پوشش و کاشت به صورت تک درخت و همچنین جنگل کاری و صنعتی بسیار مهم است. این درخت به سرما حساس است.

بلوط همیشه سبز

تنها زیبائی این درخت حالت رشد آن است و می توان آنرا به عنوان سایبان، تک درخت، سطح چمن و جهت کنترل فرسایش خاک در فضای سبز کاشت نمود. بلوط درختی بزرگ وگسترده و بهتراست در مناطق وسیع کاشته شود.

کازوارینا (دم اسب درختی)

 شاخه ها تنها ویژگی زیباشناختی این درخت است. که می تواند به عنوان پرچین، بادشکن، پوشش، پوشش سریع و کنترل فرسایش خاک درفضای سبز کاربرد داشته باشد.

آکاسیا

 این درخت به خاطرجنبه زیبائی گل و برگ وهمچنین پوشش سری، مناسب کاشت درپاسیو، گلدان و همچنین کنترل فرسایش خاک مناسب کاشت درفضای سبز می باشد این گیاه حالت طبیعی خوبی ندارد و باید در سال های اول هرس فرم شدید شده تا مناسب کاشت در فضای سبز شود.

میموزا ساقه سیاه

 حالت رشد درخت،شکل برگ وپوسته تنه از زیبائی های این درخت است. این درخت جهت سایبان، پرچین، بادشکن، پوشش سریع، کنترل فرسایش خاک و همچنین در خیابان ها کاربری دارد.

اسکنبیل

درختچه ای است سازگار به شرایط بیابان، درشنزارهای بعنوان گونه ای شاخص ومقاوم به خشکی و کم آبی زندگی می کند. فعالیت رشد سیستم ریشه ای در این درختچه بسیار فعال بوده که این سیستم ریشه ای علاوه بر نقش فیزیولوژیک برای گیاه ابزاری می باشد که گیاه در مقابل بادهای سنگین و طوفان های شنی حفاظت می کند.

کهور

در خاکهای نسبتاً مرطوب و نقاطی که آبخوان کم ژرفایی دارد به خوبی می روید. یکی از عناصر عمده تشکیل دهنده جنگل های نیمه گرمسیری است. باتثبیت ازت جوی خاک را تقویت کرده و موجب افزایش محصولات زراعی می شود.

گز

اغلب آنها مخصوص نواحی استپی و شوره زار می باشد. جزءگیاهان آبدوست است و از سرشاخه ها به عنوان بادشکن استفاده می کنند.

سمر

 وجود این درخت به سبب تثبیت ازت جوی درخاک موجب تقویت آن می شود. موارد استفاده سمر کاربرد آن در جنگلکاری اراضی استوار و پارکهای جنگلی مجاور جاده ها و ایجاد بادشکن نام برد.

داغداغان

گرماپسند، قادر به زندگی در اقلیم خشک و خاک ناتوان، بیزار از خاک های بسیارسبک و بسیار مرطوب. به علت مقاومت به خشکی از آن در مناطق خشک برای جنگلکاری و ایجاد بادشکن و کمربنهای سبز استفاده می شود.

اقاقیای معمولی

درختی است پرنیازکه طالب خاک های سبک، نمناک اما زهکشی شده و غنی می باشد. با انواع آب و هوا و خاک خود را تطبیق می دهد. اقاقیا را برای مقاصد زینتی، ایجاد بادشکن و اصلاح خاک نیز می کارند.

سرو بندبند

مقاومت خارق العاده به خشکی و گزندهای گوناگون از قبیل زخم و بریدگی دارد. قابلیت رویش در خاک های ناتوان دارد. قابل مصرف در مبارزه با فرسایش خاک است.

سروآریزونا (سرو نقره ای)

 توان رستن را بر روی انواع خاک ها حتی، خاک های خشک و سنگلاخی دارد. به خشکی محیط مقاوم است واز نظرتحمل سرما بین گونه های سرو سرآمد است و کاربرد وسیعی در مناطق خشک و نیمه خشک دارد. در ایجاد بادشکن و کمربند سبز محافظ کاربرد دارد.

لیلکی آمریکائی

 خاک های آبرفتی، بارخیز، عمیق، خنک، زه کشی شده باph  خنثی. خاک های سبک شنی نسبتاً خشک سازگاری و شوری خاک را تا حدی متحمل می شود. بسیارمقاوم به خشکی است. در ایجاد بادشکن و کمربند سبز محافظ کاربرد دارد.

کاج ایرانی

کم نیاز، قادربه رویش درخاک های آهکی وحتی کمی شور، اما درخاک های باتللاقی یارای زیستن ندارند. مقاوم به خشکی، سرما و گرما و دارای ریشه های عمیق است درنتیجه باعث محافظت درخت در برابر باد می شود.

درختچه های مناسب اقلیم گرم و خشک

 1. ختمی
 2. توری
 3. اقاقیا
 4. خرزهره

رونده های مناسب برای اقلیم گرم و خشک

 1.  گل کاغذی
 2. جونی پروس
 3. مورد
 4. ارغوان

 گیاهان پوششی مناسب اقلیم گرم و خشک

 1. چمن های ژاپنی و چمن های آفریقایی
 2. انواع کاکتوس
 3. انواع سدوم
 4. پامپاس گراس
 5. بومادران
کودمعدنی یا مینرال آکامکس یک ترکیب معدنی بی نظیر و طبیعی است که دارای عناصر پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز انواع گیاهان، 100درصد دوست دار محیط زیست، مناسب برای تمام گیاهان و برای تمام فصول، که زمان مصرف برای هر کدام از گیاهان باغی و زراعی متفاوت می باشد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.