info@akamax.ir | ۰۹۱۳۰۵۰۸۰۵۳

افزایش مقاومت گیاهان به شوری خاک

کود آکامکس

شوری خاک:

افزایش مقاومت گیاهان به شوری خاک شوری خاک (EC) به میزان نمک موجود در خاک اشاره دارد و می توان با اندازه گیری هدایت الکتریکی (EC) یک محلول استخراج شده از آن تخمین زده شود. همچنین پ هش این خاک‌ها بالاتر از 8.3 می باشد.

تاثیر شوری خاک بر رشد گیاهان

شوری خاک باعث کاهش جذب آب توسط ریشه می‌شود به طوری که در شرایط شوری زیاد، با وجود حضور آب در منطقه اطراف ریشه، باز قادر به جذب آب نیستند. از سوی دیگر خاک شور ممکن است باعث رقابت بین عناصر شود و جذب برخی از عناصر را محدود کند. به عنوان مثال ، مصرف بیش از حد کلرید ، جذب نیترات را کاهش می دهد.

عوامل مؤثر بر میزان شوری خاک (EC):

کیفیت آب آبیاری و نوع سیستم آبیاری
ویژگی های مزرعه و وضعیت زهکش آن
نوع کودهای مورد استفاده
نوع و میزان کودهای مصرف شده، بر شوری  تأثیر می گذارد. برخی از کودها حاوی مقادیر زیادی نمک هستند. استفاده بیش از حد از این کودها منجر به بالا رفتن شوری خاک می شود.

روش های کاهش دهنده شوری خاک:

زهکشی عمیق و شستشوی سطح خاک
استفاده از روش های نوین آبیاری که بتوان با حداقل آب عملکرد بالای را بدست آورد.
استفاده از کودهای با شاخص شوری پایین (کود آکامکس)

کود آکامکس و کاهش اثرات مخرب شوری بر گیاهان:

ترکیبی است دیررهش و موثر در کاهش اثرات نامطلوب تنش شوری و پ هاش بالای خاک روی گیاهان.
سولفات بالاعاملی موثر در تأمین گوگرد مورد نیاز گیاه و فعال کردن میکروارگانیم های خاک.
راهکار مناسب و کم هزینه برای پوساندن و غنی سازی کودهای دامی.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.