قبل
بعدی

آکامکس مزایا و توجیه اقتصادی

line yellow آکامکس|کودآکامکس مینرال
adsfdg آکامکس|کودآکامکس مینرال

کاهش

نیاز به عناصر فسفر و پتاسیم را شدیداً کاهش میدهد و نیترات کلسیم ،ازت و گوگرد را نیز تامین می کند.
hrgef آکامکس|کودآکامکس مینرال

رشد

باعث رشد رویشی گیاه می شود و همچنین بافت خاک و اکسیژن رسانی به ریشه را بهبود می دهد
wfe آکامکس|کودآکامکس مینرال

افزایش کیفیت

به واسطه تغذیه مناسب و ارگانیک مقاومت گیاه را افزایش داده و مصرف سموم را کاهش داده که نتایج آن افزایش کیفیت و کمیت و سلامت محصول و محیط زیست خواهد بود

محصولات آکامکس

چرا آکامکس

line yellow آکامکس|کودآکامکس مینرال

کودمعدنی یا مینرال آکامکس

یک ترکیب معدنی بی نظیر و طبیعی است که دارای عناصر پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز انواع گیاهان

100درصد

دوست دار محیط زیست مناسب برای تمام گیاهان و برای تمام فصول

محصولاتی طبیعی

با توجه به وجود مقادیر کافی عناصر ماکرو و میکرو به صورت قابل جذب، مصرف کود های شیمیایی منتفی گردیده و محصولاتی طبیعی به دست خواهد آمد
cropped 99999999 آکامکس|کودآکامکس مینرال

محصول با کیفیت مطلوب

تولید محصول با کیفیت مطلوب و با ماهیتی سالم و حداکثر طبیعی

عدم تاثیر بر روی محیط زیست

تولیدات ما به واسطه ماهیت طبیعی در مقایسه با محصولات شیمیایی هیچگونه تاثیر منفی قابل ذکری بر محیط زیست و سایر موجودات زنده ندارد

راهکار موثر

در مقابل اثرات نامطلوب شوری آب و خاک و PH خاک و رشد گیاهان